Lambang Daerah

I. BAGIAN LAMBANG

  1. Lingkaran (bingkai) memakai dua strip/garis kecil segi lima.
  2. Padi dan purun
  3. Senjata pusaka Raja Tumpang dan telabang
  4. Pita bertulis Selidah

II. WARNA DAN MAKNA LAMBANG

  1. Lingkaran (bingkai) berwarna biru dan diantara dua strip berwarna kuning, segi lima dari bingkai atau lingkaran ini mencerminkan dasar negara Pancasila dan asar Islam, lingkaran bersambung menjadi satu, melambangkan persatuan yang teguh dan kokoh dikalangan rakyat/ masyarakat/
  2. Padi warna kuning dan purun warna hijau mencerminkan sandaran hidup sebagian rakyat / masyarakat daerah ini adalah dari kedua jenis tanaman ini.
  3. Senjata Pusaka Raja Tumpang berwarna putih perak, hulunya berwarna hitam keabu-abuan, telabang berwarna hitam pekat. Adapun warna raja tumpang melambangkan kemurnian dan kesucian sedangkan warna hitam dari telabang lambang dari keteguhan, ketabahan dan kekuatan hati. Raja tumpang dan telabang sebagai senjata pusaka dianggap keramat yang setia setiap saat dan setiap waktu memberi ilham / mengilhami rakyat dengan jiwa dan semangat patriot atau rasa kebangsaannya.
  4. Pita bertuliskan Selidah (pita berwarna merah dan jingga serta tulisan Selidah dengan warna biru), melambangkan tali ikatan dalam hubungan kekeluargaan dan kata Selidah bermakna satu dalam perkataan, perbuatan, ruhui rahayu, seia sekata, terapung sama hanyut, terendam sama basah.